Info

AANWEZIGHEIDSFORMULIER COVID-19

Waarom vragen we dit?

In het kader van contact tracing vragen we onze bezoekers om hun gegevens achter te laten bij het betreden van het gebouw. Dit is één van de maatregelen die genomen worden om jou, je familie, vrienden en kennissen beter te kunnen beschermen. 

Wat gaat er gebeuren met je gegevens?

We verwerken de gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We houden je gegevens bij op een beveiligde locatie gedurende 14 dagen, waarna deze worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Heb je vragen hierover, neem dan contact op met de eigenaar of beheerder van de desbetreffende locatie.

Op welke basis verwerken we je gegevens?

We verwerken je gegevens in opdracht van de overheid, en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de DPO contacteren van het Agentschap Zorg & Gezondheid via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be.

Deze applicatie is een initiatief van C-Works uitgekiende communicatie.
Voor meer info en contactgegevens kan je terecht op www.c-works.be.